Informace o sdružení

Vodohospodářské sdružení Kolín bylo založeno a zaregistrováno dne 18. 10. 1995 za účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví sdružení. Dále za účelem zajišťování obnovy a rozvoje tohoto majetku.

Vodohospodářské sdružení Kolín od svého vzniku postupuje dle svých stanov, upraveny dle zákona
o obcích a nově zaregistrovány 17. 12. 2001, od tohoto data je Vodohospodářské sdružení Kolín dobrovolným svazkem obcí.

Zakládajícími členy Vodohospodářského sdružení Kolín jsou: město Kolín, obce Břežany I, Červené Pečky, Ovčáry, Plaňany, Tři Dvory, a Velim.

V roce 2003 se Vodohospodářské sdružení Kolín sloučilo s dobrovolným svazkem obcí VOKORA, skládající se z obce Kořenice a Ratboř, který tím zanikl a veškerý majetek přešel do majetku Vodohospodářského sdružení Kolín.

V červnu 2004 do Vodohospodářského sdružení Kolín vstoupila obec Křečhoř, v březnu 2009 obec Pašinka, v říjnu 2011 obec Konárovice, roku 2012 obec Veletov a naposledy v lednu 2017 obec Nebovidy. V současné době se Vodohospodářské sdružení skládá ze 14 členských obcí.

Nejvyšším orgánem svazku je Rada Vodohospodářského sdružení Kolín, která se skládá ze všech starostů členských obcí. Rada volí předsedu a místopředsedu.

Výkonným orgánem Vodohospodářského sdružení Kolín je jednatel svazku jmenovaný Radou Vodohospodářského sdružení Kolín.

Majetek svazku je tvořen příspěvky členů svazku složenými při založení na základě zakladatelské smlouvy, z majetku členských obcí, který byl vložen při vstupu do svazku a dále z majetku, který byl Vodohospodářskému sdružení převeden v rámci privatizace státního majetku Fondem národního majetku ČR. V době trvání se majetek rozrůstá o majetek vytvořený vlastní činností.

NAHORU