Snížení tvrdosti vody v Kolíně

Sídliště Kolín pije od srpna 2023 méně tvrdou vodu

V srpnu 2023 byla zkolaudována vodohospodářská stavba „Míchání vody z HTP do ÚV Nová Vodárna“. Tato stavba přináší snížení tvrdosti vody na kolínských sídlištích a přilehlých lokalitách, kde dříve bývala voda tvrdší. Snížení tvrdosti pocítí i odběratelé v obcích Ratboř, Kořenice, Libodřice, Křečhoř, Břežany I, Velim a Plaňany. Investorem bylo Vodohospodářské sdružení Kolín (VHS Kolín), vlastník skupinového vodovodu Kolín.

V ulici Pražská v Kolíně a navazujících komunikacích bylo položeno nové vodovodní potrubí v délce 1 350 metrů, které propojuje dvě různá tlaková pásma, a tedy i dva různé zdroje pitné vody. Dále byla provedena montáž přítokového potrubí na úpravně vody Nová vodárna. Nově je tak možné míchat pitnou vodu s nižší tvrdostí s vodou o vyšší tvrdosti.

Laboratorní rozbory v měsíci srpnu prokázaly, že tvrdost vody v kolínském sídlišti poklesla z hodnoty 6 – 6,3 mmol/l na hodnoty 4,3-4,8 mmol/l.

Datum odběru vzorku pitné vody Tvrdost vody (mmol/l)
07.08.2023 4,3
14.08.2023 4,4
31.08.2023 4,8

 

Tvrdá voda je zdravotně nezávadná, naopak obsahuje dostatečné množství vápníku a hořčíku, tedy prvky pro život zcela nepostradatelné a pro zdraví prospěšné. Tvrdá voda však může způsobovat zanášení spotřebičů, např. varných konvic.

Pro výše uvedené míchání vody bylo nezbytné provést i další navazující investice v rámci skupinového vodovodu Kolín, a to zejména rekonstrukci dvou zdrojů surové vody v areálu prameniště Tři Dvory a rekonstrukci propojení vodojemů Letiště I a Letiště II.

Vybudování propojení mezi oběma tlakovými pásmy přispěje i k vyšší spolehlivosti dodávek pitné vody při poruchách na vodovodní síti nebo na vodních zdrojích.

Celková výše investice dosáhla téměř 15 miliónů Kč bez DPH.

Město Kolín

Vodohospodářské sdružení Kolín

Energie AG Kolín