16.02.2022 / Zveřejněno v Hospodaření
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Vyvěšeno do: 31.12.2022
28.01.2022 / Zveřejněno v Archív, Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Vyvěšeno do: 15.2.2022
10.01.2022 / Zveřejněno v Hospodaření
Schválený rozpočet 2022 Vyvěšeno do: 31.12.2022
04.07.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2016 Zpráva o vásledku pezkoumání hospodaření FIN 2-12 Příloha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Schválení závěrečného účtu Vyvěšeno do: 31.12.2017