02.12.2018 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh kalkulace vodného
02.12.2018 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh rozpočtu 2019
02.12.2018 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh rozpočtového výhledu 2020-2021
02.11.2018 / Zveřejněno v Hospodaření
Rozpočtové opatření 3/2018
15.10.2018 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření 2/2018 Vyvěšeno do: 31.12.2018
14.09.2018 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření 1/2018 Vyvěšeno do: 31.12.2018
04.09.2018 / Zveřejněno v Dokumenty
Dodatek č. 1 koncesní smlouvy Příloha č.1 ČEZ VODOS Pražská Příloha č.2 přehled Příloha č.3 pachtovné Stanovisko MF2 2018-03_Kolin_dodatek-1_priloha-4-soutezni-formular (003)
13.06.2018 / Zveřejněno v Dokumenty
Oznámení o rekonstrukci ul. Na Magistrále …
30.05.2018 / Zveřejněno v Archív
Návrh závěrečného účtu Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Výkaz zisků a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Zpráva VHS Vyvěšeno do: 14.06.2018
04.07.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2016 Zpráva o vásledku pezkoumání hospodaření FIN 2-12 Příloha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Schválení závěrečného účtu Vyvěšeno do: 31.12.2017