04.12.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh rozpočtu 2018 ke schválení Vyvěšeno do: 20.12.2017
04.07.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2016 Zpráva o vásledku pezkoumání hospodaření FIN 2-12 Příloha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Schválení závěrečného účtu Vyvěšeno do: 31.12.2017
23.06.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Ohleduplné napouštění bazénů z veřejného vodovodu
23.06.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Oznámení o změně pracovní doby
13.06.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2016 Zpráva o vásledku pezkoumání hospodaření FIN 2-12 Příloha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno do: 31.12.2017
23.03.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený rozpočtový výhled – střednědobý plán na období 2018-2019 Vyvěšeno do: 31.12.2017
23.03.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený rozpočet na rok 2017 Vyvěšeno do: 31.12.2017
02.12.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Cena vodného od 1.1.2017
29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtový výhled 2018 – 2019 – návrh ke schválení
29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočet 2017 – návrh ke schválení