23.06.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Oznámení o změně pracovní doby
13.06.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2016 Zpráva o vásledku pezkoumání hospodaření FIN 2-12 Příloha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno do: 31.12.2017
23.03.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený rozpočtový výhled – střednědobý plán na období 2018-2019 Vyvěšeno do: 31.12.2017
23.03.2017 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený rozpočet na rok 2017 Vyvěšeno do: 31.12.2017
02.12.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Cena vodného od 1.1.2017
29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtový výhled 2018 – 2019 – návrh ke schválení
29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočet 2017 – návrh ke schválení
09.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
VHS 2017 Vodné (dle modelu) VHS Předaná 2017 (dle modelu)
14.06.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Finka 2015 Příloha 2015 Rozvaha 2015 Výkaz zisku a ztráty 2015 Závěrečný účet Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2015 Zpráva VHS Kolín
04.05.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2015