29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtový výhled 2018 – 2019 – návrh ke schválení
29.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočet 2017 – návrh ke schválení
09.11.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
VHS 2017 Vodné (dle modelu) VHS Předaná 2017 (dle modelu)
14.06.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Finka 2015 Příloha 2015 Rozvaha 2015 Výkaz zisku a ztráty 2015 Závěrečný účet Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2015 Zpráva VHS Kolín
04.05.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2015
10.02.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtový výhled 2017 – 2018 – návrh ke schválení
10.02.2016 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočet 2016 – návrh ke schválení