14.12.2023 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtového opatření č. 2
28.11.2023 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2028
28.11.2023 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh rozpočtu na rok 2024
09.01.2023 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený rozpočet na rok 2023
04.01.2023 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 6/2022
30.11.2022 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Návrh rozpočtu na rok 2023
18.11.2022 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 5/2022
14.09.2022 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 4/2022
17.07.2022 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Rozpočtové opatření č. 3/2022
30.06.2022 / Zveřejněno v Archív Dokumenty
Schválený závěrečný účet VHS Kolín na rok 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha 2021 Rozvaha 2021 Výkaz zisku a ztráty 2021