01.04.2019 / Zveřejněno v Archív
Záměr o pronájmu nemovitosti Vyvěšeno do: 15.04.2019
30.05.2018 / Zveřejněno v Archív
Návrh závěrečného účtu Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Výkaz zisků a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Zpráva VHS Vyvěšeno do: 14.06.2018
02.12.2016 / Zveřejněno v Archív
Schválená cena vodného na rok 2017 Vyvěšeno do: 31.12.2017