13.06.2023 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh závěrečného účtu VHS 2022 2022 Přezkum VS Kolín Fin212M_2022-12 Příloha 2022-12 Rozvaha 2022-12 Výkaz zisku a ztráty 2022-12
09.01.2023 / Zveřejněno v Hospodaření
Schválený rozpočet na rok 2023 Vyvěšeno do: 31.12.2023
07.12.2021 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh rozpočtu roku 2022
06.07.2021 / Zveřejněno v Hospodaření
2020 Přezkum VS Kolín 2020 Přezkum VS Kolín prohlášení vedení Fin 2 – 12M 2020 VHS 2020 Podíl pohledávek a závazků 2020 VHS KEO Příloha 2020-12 VHS KEO Rozvaha 2020-12 VHS KEO Výkaz zisku a ztráty 2020-12
14.06.2021 / Zveřejněno v Hospodaření
2020 Přezkum VS Kolín 2020 Přezkum VS Kolín prohlášení vedení Fin 2 – 12M 2020 VHS 2020 Podíl pohledávek a závazků 2020 VHS KEO Příloha 2020-12 VHS KEO Rozvaha 2020-12 VHS KEO Výkaz zisku a ztráty 2020-12 VHS návrh závěrečného úctu 2020
13.01.2021 / Zveřejněno v Hospodaření
Střednědobý výhled 2021-2025 Vyvěšeno do: 31.12.2025
08.12.2020 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh střednědobého výhledu 2021-2025
28.11.2019 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh – střednědobý výhled 2021-23 Střednědobý výhled 2021-23 detailně
02.12.2018 / Zveřejněno v Hospodaření
Návrh kalkulace vodného