ARCHÍV

 • v Archív

  Záměr o pronájmu nemovitosti

  Záměr o pronájmu nemovitosti Vyvěšeno do: 15.04.2019...
 • v Archív

  Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2017

  Návrh závěrečného účtu Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Výkaz zisků a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,...
 • v Archív

  Schválená cena vodného na rok 2017

  Schválená cena vodného na rok 2017 Vyvěšeno do: 31.12.2017...
NAHORU