ARCHÍV

  • v Archív

   Záměr o pronájmu nemovitosti

   Záměr o pronájmu nemovitosti Vyvěšeno do: 15.04.2019...
  • v Archív

   Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2017

   Návrh závěrečného účtu Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Výkaz zisků a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,...
  • v Archív

   Schválená cena vodného na rok 2017

   Schválená cena vodného na rok 2017 Vyvěšeno do: 31.12.2017...
  NAHORU